Voor LIVE ben ik uitvoerend bestuurslid en mede initiatiefneemster,
met LIVE bieden we educatie aan kinderen en jongeren die volledig buiten het huidige onderwijssysteem vallen. 
 
LIVE & Doelgroep
LIVE biedt educatie aan, (Hoog)begaafde/(Hoog)sensitieve, kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar. 
 
LIVE & Missie en Visie
Ieder kind heeft recht op educatie (art. 28, 29 IVRK). Bij LIVE staat het belang van het kind voorop. Voor ieder kind is het van belang dat hij/zij gezien en gehoord wordt. Essentie is dat de begeleiders aansluiten bij de basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Educatie (onderwijs en zorg samen) is leidend. Het leren komt voort uit visie en kernwaarden. Er wordt richting gegeven aan een leven lang leren: autonoom, in relatie tot alles om ons heen en aan de hand van competenties.