Ilse van Bekkum, ITCOA is officieel geregistreerd bij het SKJ en houd zich daarmee aan de gestelde Beroepscode Jeugdzorgwerker.

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilse is lid van de beroepsvereniging en volgt regelmatig bijscholing via deze beroepsvereniging. 
 
 

CRKBO Wanneer een Docent is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs betekent dit dat alle trainingsactiviteiten van deze docent kwalitatief erkend worden. In het register worden alleen docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten voor Kort Beroepsonderwijs. Deze accreditatie is mede gebaseerd op de gedragscode van NRTO (brancheorganisatie voor training en opleiding). Naast de erkenning dat ITCOA voldoet aan bovengenoemde kwaliteitseisen, heeft de opname in het register ook andere gevolgen. Als erkende Docent zijn alle trainingen van ITCOA per definitie vrijgesteld van BTW.

 
 

 

 

NVvT De NVvT is een enthousiaste vereniging voor zelfstandig werkende trainingsacteurs. Er zijn op dit moment +/- 190 actieve leden. De NVvT organiseert zéér regelmatig vak-inhoudelijke workshops waar gewerkt kan worden aan persoonlijke ontwikkeling en verdere professionalisering. Daarnaast biedt de vereniging interessante collectieve dienstverlening, informatie uitwisseling en organiseert zij diverse keren per jaar ontmoetingsbijeenkomsten.