Ilse van Bekkum, ITCOA is officieel geregistreerd bij het SKJ en houd zich daarmee aan de gestelde Beroepscode Jeugdzorgwerker.ITCOA is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen van het CRKBO. Alle trainingen zijn ook per definitie vrijgesteld van BTW.

CRKBO Wanneer een organisatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs betekent dit dat alle trainingsactiviteiten van deze organisatie kwalitatief erkend worden. In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Deze accreditatie is mede gebaseerd op de gedragscode van NRTO (brancheorganisatie voor training en opleiding). Naast de erkenning dat ITCOA voldoet aan bovengenoemde kwaliteitseisen, heeft de opname in het register ook andere gevolgen. Als erkende opleider zijn alle trainingen van ITCOA per definitie vrijgesteld van BTW.


ITCOA is lid van de Nederlandse Vereniging voor Trainingsacteurs.

NVvT De NVvT is een enthousiaste vereniging voor zelfstandig werkende trainingsacteurs. Er zijn op dit moment +/- 190 actieve leden. De NVvT organiseert zéér regelmatig vak-inhoudelijke workshops waar gewerkt kan worden aan persoonlijke ontwikkeling en verdere professionalisering. Daarnaast biedt de vereniging interessante collectieve dienstverlening, informatie uitwisseling en organiseert zij diverse keren per jaar ontmoetingsbijeenkomsten.