Hoogbegaafde Volwassenen in de GGZ (Rino Groep Utrecht)  
HSP Professional (Opleiding bij Elke van 't Hoof) 
SOS gecertificeerd (Signs of Safety) 
Psychodiagnostiek (diverse trainingen) 
Oplossingsgericht coachen 
Gezinscoaching van Complexe Intensieve Gezinnen
Systeemcoaching 
Kinder/jongerencoaching
Jeugdhulp professional 
Geweldloos verzet 
Delta Methode getraind
ZMOK leerkracht VO
Psychologie (P) 
Orthopedagogiek (P) 
PABO Leerkracht PO