Als coach een karaktereigenschap zou zijn, dan was het aangeboren:)

Het essentiële verschil tussen coaching en hulpverlenen is dat je niet voor de cliënt aan het werk gaat maar met de cliënt, daarbij loslatend wat je al weet en denkt te weten, maar uitgaand van de eigen kracht van het unieke individu wat voor je staat. Eigenschappen als zelfkennis, zelfvertrouwen, authenticiteit zijn aanwezig. Ik communiceer transparant, doch duidelijk. Ik heb 30 jaar ervaring in het begeleiden en coachen van mensen in de leeftijd van 6 tot 88 waarbij het coachen van jongeren/jong volwassenen mij veel energie geeft. Ik ken mijn beperkingen en blijf mijzelf ontwikkelen en evalueren. Ik werk op basis van volledige gelijkwaardigheid, waarbij de weg naar het doel al doel op zich is. Ontwikkelgericht en met open blik benader ik de op mij afkomende situaties en mensen. 

Ik ben nieuwsgierig en heb compassie met maximale betrokkenheid en maximale distantie. Dit klinkt als een tegenstrijdigheid maar dat is het niet. Nogmaals de coaché staat centraal ik ben de aanbieder, richtinggever en degene die liefdevol confronteert. Ik ben een actief luisteraar, vragensteller en gebruik mijn intuïtie. Ik kan gedragspatronen benoemen, zichtbaar maken en visueel maken. Enige creativiteit is mij daarbij niet vreemd. Ik ben respectvol en integer ten aanzien van mijn medemens en ga zeer vertrouwelijk om met de mij gegeven informatie. Ik heb vertrouwen in de mens en in zijn/haar mogelijkheden, dit zal ik dan ook altijd stimuleren maar nooit overnemen, de mens is uniek en met de juiste handreikingen zeer goed in staat om zijn/ haar eigen oplossingen te vinden. Op het moment dat de problematiek dieper ligt dan ik kan behandelen zal ik mijn cliënt altijd doorsturen en begeleiden naar een collega voor therapie of intensieve psychologische begeleiding. 

Op dit moment breng ik dit alles dagelijks in de praktijk bij Family Supporters Amsterdam en via mijn eigen praktijk, particulier en via PGB. Daarnaast ben ik inmiddels regiebehandelaar jeugddomein en kan met mijn cliënten mee denken over wat er vanuit de jeugdhulp (nog meer) nodig is voor behandeling dan wel begeleiding of ondersteuning.